Patroni roku 2020

Parlament ustanowił patronów roku 2020. Sejm uhonorował Leopolda Tyrmanda, Romana Ingardena, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, św. Jana Pawła II, a także dwa wydarzenia: Bitwę Warszawską 1920 i Zaślubiny Polski z morzem w Pucku w ich 100. rocznicę. Senat poza ogłoszeniem 2020 rokiem Jana Pawła II i Bitwy Warszawskiej wybrał Jana Kowalewskiego, Józefa Marię Bocheńskiego oraz fizykę. Wśród patronów roku nie znalazła się ani jedna kobieta. 

Przez aklamację posłowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 2020 rokiem Tyrmanda. “W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd” – zapisano. W dokumencie podkreślono, że autor “Złego” i “Dziennika 1954” był “jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy XX wieku”.

W tym roku wypada również 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. Pozostawił po sobie artykuły, przekłady i archiwum rękopisów. Głównym przedmiotem badań Ingardena były zagadnienia z epistemologii, ontologii i estetyki.  W uchwale zapisano, że to “jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący dorobek”. Ingarden wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jedno z jego najbardziej znanych dzieł to “Spór o istnienie świata?”. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a także Polskiej Akademii Nauk.

Stefana Żółkiewskiego uznano za jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach oręża polskiego. Pełnił on pełnił szereg najważniejszych urzędów I RP: sekretarza królewskiego, hetmana polnego koronnego, kasztelana lwowskiego, wojewody kijowskiego, a w końcu hetmana wielkiego koronnego i kanclerza wielkiego koronnego.

Przy wyborze św. Jana Pawła II na patrona zwrócono uwagę na to, że “zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności” przez Jana Pawła II uczyniło go “najważniejszym z ojców niepodległości Polski”.  18 maja 2020 r. wypada 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły.

Upamiętniany przez Senat Jan Kowalewski, podpułkownik Wojska Polskiego, matematyk, lingwista i kryptolog, który złamał sowieckie szyfry w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

W 25. rocznicę śmierci Senat przypomina też ojca Józefa Marię Bocheńskiego, logika, filozofa, sowietologa, rektora uniwersytetu we Fryburgu. “Ustanawiając jego rok, Izba pragnie oddać hołd temu wybitnemu naukowcowi, kapłanowi i patriocie, uczestnikowi wojen 1920 i 1939 r., kapelanowi II Korpusu Polskiego, uczestnikowi bitwy o Monte Cassino” – czytamy w dokumencie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ekonomię na Uniwersytecie w Poznaniu, filozofię we Fryburgu oraz teologię w Rzymie.

W uchwale ustanawiającej 2020 rokiem fizyki w 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Fizycznego podkreślono z kolei zasługi polskich fizyków dla światowej nauki. Jego celem jest “uhonorowanie polskich fizyków i ich osiągnięć, a także docenienie cywilizacyjnego znaczenia tej dziedziny nauki”. Obchody tej rocznicy mają się przyczynić do “większego uznania dla nauki, jej wkładu w rozwój gospodarki i wpływu na codzienne życie”.