Dotyczy:

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 “Poliglotka”

ul. Nowolipki 21
01-005 Warszawa
tel.: 22 838 00 52
e-mail: poliglotka@bpwola.waw.pl

Pomagamy najlepiej jak umiemy!

12 maja w Wypożyczalni Poliglotka odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wolskich szkół podstawowych i przedszkoli, podczas którego zespół wydawnictwa Klett Polska zaprezentował publikacje służące ułatwieniu komunikacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi dziećmi.

Wydawnictwo w ramach pomocy instytucjom i podmiotom sprawującym opiekę nad osobami z Ukrainy przygotowało ofertę wspierającą edukację i integrację ukraińskich dzieci i dorosłych.

Spotkanie w Poliglotce było okazją do zaprezentowania serii zeszytów „JA I TY TO MY!” przeznaczonej dla ukraińskich dzieci oraz dla mieszanych grup polsko-ukraińskich w przedszkolach i w szkołach podstawowych oraz „Rozmówek ukraińsko-polskich” PONS .

Uczestnicy spotkania otrzymali także specjalne plakaty z podstawowymi zwrotami ułatwiające komunikację pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

“Rozmówki ukraińsko-polskie” będą niebawem dostępne we wszystkich naszych placówkach. Można z nich także korzystać w wersji elektronicznej – link do e-wydania

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.