Dotyczy:

“Pomalujmy słowa” – warsztaty literacko-plastyczne

“Pomalujmy słowa” – to warsztaty literacko-plastyczne, podczas których nasi bibliotekarze czytają wybraną książkę, a później zapraszają do zabawy plastycznej związanej z jej tematem.