Dotyczy:

Czytelnia Pod Sowami (Dział Czytelni Naukowej Nr XVI)

ul. gen. J. Zajączka 8
01-522 Warszawa
tel.: 22 121-76-28
e-mail: czytelnia@bpzoliborz.pl

Ponowne otwarcie MAL-u przy Czytelni Pod Sowami!

We środę 1 lipca 2020 roku ponownie otwarte dla czytelników zostanie Miejsce Aktywności Lokalnej przy Czytelni Pod Sowami zlokalizowane przy ul. gen. Zajączka 8. Wprowadzone zostały nowe zasady korzystania z przestrzeni, które zagwarantują wszystkim bezpieczeństwo w placówce. W Czytelni Pod Sowami odbywać się będą konsultacje komputerowe, warsztaty plastyczne oraz warsztaty tematyczne. Wykaz aktywności będzie publikowany na stronie Biblioteki i w jej mediach społecznościowych. Zmienione będą także godziny otwarcia: w poniedziałek i wtorek 9-16, a także we środę, czwartek oraz piątek 12-19.

Na terenie MAL będzie mogło przebywać jednocześnie do 6 osób oraz koordynator miejsca, przy zachowaniu przez użytkowników wszystkich zalecanych środków ostrożności takich jak maseczki, rękawiczki i odległość między użytkownikami co najmniej 2 m. Każdy będzie miał możliwość pobytu w Miejscu Aktywności Lokalnej po uprzednim skontaktowaniu się z koordynatorem miejsca poprzez adres e-mail: mal@bpzoliborz.pl lub telefonicznie: 22 121 76 28 i uzyskaniu zgody na pobyt w danym dniu i godzinach. Z użytkowania wyłączone zostaje wyposażenie MAL: kącik dla dzieci, kącik kawowy, toaleta, drukowanie i xero. Z komputerów mogą korzystać dwie osoby po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem z 15 minutową przerwą po każdym użytkowniku na czas dezynfekcji. Czas korzystania z komputerów i Wi-Fi zostaje ograniczony do 30 min. dziennie.