Program Dyskusyjne Kluby Książki 2019

Instytut Książki zaprezentował najnowsze dane statystyczne dotyczące programu Dyskusyjne Kluby Książki, który realizowany jest we współpracy z wojewódzkimi bibliotekami publicznymi. Program działa od roku 2007 przy finansowym i merytorycznym wsparciu Instytutu Książki i  stanowi  jeden z najważniejszych projektów promujących czytelnictwo w Polsce. Celem Dyskusyjnych Klubów Książek jest tworzenie przestrzeni, w których można swobodnie rozmawiać o wspólnie czytanej literaturze oraz animowanie społeczności skupionych wokół lokalnych bibliotek.  

Do końca maja 2019 r. liczba DKK wzrosła do 1758, tj. o 45 w stosunku do roku 2018. Obecnie działa 625 DKK dla dzieci i młodzieży oraz 1133 DKK dla dorosłych. DKK w liczbach z podziałem na typy gmin: w gminach wiejskich działa 557 klubów, w gminach miejsko-wiejskich 449, a w miastach 752.

W 2019 r. spotkania DKK odbyły się 7 780 razy. DKK skupiają obecnie ponad 17 500 stałych członków.

Do końca maja 2019 r. miało miejsce 318 spotkań autorskich, które były finansowane bądź współfinansowane ze środków programu. Gośćmi klubów byli najczęściej: Olga Rudnicka, Zofia Stanecka, Agata Kołakowska, Renata Piątkowska, Barbara Kosmowska, Wioletta Piasecka, Ewa Chotomska, Karolina Wilczyńska, Hanna Cygler, Tanya Valko, Piotr Milewski, Jakub Żulczyk, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Izabella Klebańska, Agnieszka Frączek, Joanna Jax, Michał Rusinek, Sylwia Chutnik, Małgorzata Warda, Jakub Małecki.

Na potrzeby DKK zakupiono 10 351 książek.

W ramach DKK klubowicze i moderatorzy angażują się również w akcje promujące czytelnictwo i ruch DKK, uczestniczą w festiwalach literackich, targach książki i konkursach oraz biorą udział w wykładach i warsztatach.   

Instytut Książki prowadzi listy DKK działających w poszczególnych województwach oraz aktualizuje mapę DKK, która jest dostępna tutaj

Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Książki.