Dotyczy:

Wypoży­czal­nia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 111

ul. A. Mickiewicza 65
01-625 Warszawa
tel.: 22 400-94-24
e-mail: wyp111@bpzoliborz.pl

Przychodzi para do psychoterapeuty… – wykład online Lidii Flis

Przedstawiamy wykład przeprowadzony przez Panią Lidię Flis – psychologa, psychoterapeutkę, trenerkę umiejętności miękkich, która od kilkunastu lat prowadzi psychoterapię par, rodzin i osób dorosłych oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Chociaż ludzie są różni, problemy pojawiające się w bliskich relacjach są powtarzalne. Niektóre wynikają z rozwoju związku w czasie, inne dotyczą szczególnie konfliktogennych zagadnień, do których pary mogą przywiązywać małą wagę na początku wspólnego życia lub w późniejszym okresie nie dokonują ich aktualizacji. Prezentowany wykład ma za zadanie zwiększyć wiedzę w tym zakresie, co może spowodować uniknięcie części trudności, a także wyposażyć słuchaczy we wskazówki ułatwiające rozwiązywanie konfliktów dotyczących najbardziej konfliktogennych obszarów.

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

– charakterystyka procesu komunikacji

– rola początkowego okresu związku w wypracowaniu zasad obowiązujących w przyszłości

– granice wewnętrzne i zewnętrzne w bliskich relacjach – idea półprzepuszczalności

– typowe problemy małżeńskie wraz ze wskazówkami do ich rozwiązywania, dotyczące:

  • spędzania czasu wolnego
  • podziału obowiązków domowych/gospodarowania pieniędzmi
  • wychowywania dzieci
  • współżycia seksualnego

Zapraszamy do oglądania filmu z wywiadem.