Publikacja wyboru poezji Józefa Czechowicza “Dawno już ucichł złoty kogucik” z obrazami Jerzego Nowosielskiego

We wrześniu 2023 roku, z okazji 120. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza, Muzeum Książki Dziecięcej (dział specjalny i czytelnia naukowa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego) wydało wybór poezji tego twórcy. Publikacja ta została wzbogacona o reprodukcje obrazów Jerzego Nowosielskiego obchodzącego w tym roku 100. rocznicę urodzin. Wyboru wierszy dokonały Agata Klichowska i Anna Mik, słowo wstępne i redakcję przygotowali Marta Niewieczerzał i Maciej Skowera, natomiast posłowie napisał Grzegorz Leszczyński. Reprodukcje obrazów zostały opracowane przez Janusza Górskiego. Cały zespół zaangażowany w edycję zbioru oddaje w ręce Czytelniczek i Czytelników książkę wyrażającą najwyższe uznanie dla obu artystów odpowiedzialnych za ponadczasowe dzieła, stanowiące bezcenną część polskiego dziedzictwa kulturowego.

Wybór tekstów, korekta: Agata Klichowska, Anna Mik

Wstęp, redakcja: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera

Posłowie: Grzegorz Leszczyński

Koncepcja edytorska, wybór ilustracji, projekt graficzny: Janusz Górski

DTP: Krzysztof Gotowicki

Druk i oprawa: Biały Kruk, Białystok

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.