Relikwie Buddy. Co archeologia i teksty mówią nam o kulcie relikwii we wczesnym buddyzmie?

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zapraszają na spotkanie z Krzysztofem Gutowskim, indologiem i orientalistą z Pracowni Kultur Szlaku Jedwabnego, Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki IKŚiO PAN.

Spotkanie odbędzie się zwyczajowo w środę, 10 stycznia o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w gmachu im. St. Kierbedziów (ul. Koszykowa 26/28, Warszawa).

Tematem wykładu będzie powszechny w buddyzmie kult relikwii Buddy. W czasie spotkania porozmawiamy o postaci historycznego Buddy, jego śmierci i uroczystościach pogrzebowych, a także niezwykłych losach jego relikwii, które obecne są – w różnej formie – w każdym buddyjskim miejscu kultu. Kult relikwii jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów buddyjskiej religijności niezależnie od tego, o jakieś części buddyjskiego świata mówimy. Temat czci oddawanej fizycznym i symbolicznym szczątkom Buddy oraz ich znaczenia w rozprzestrzenianiu się buddyjskiej doktryny i kształtowaniu praktyk religijnych zostanie przedstawiony z uwzględnieniem zarówno tekstów źródłowych, jak i materiału archeologicznego.

Wydarzenie będzie transmitowane online: dostępne na kanale YouTube Biblioteki BibliotekaKoszykowa – YouTube

Serdecznie zapraszamy!

Patron spotkania:

Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk UMBRA ORIENTIS, https://umbraorientis.pl/