Równi wobec książki

Projekt „Równi wobec książki” realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Specjalną nr 99 im. Małego Powstańca.

Zadanie ma na celu rozbudzenie potrzeb czytelniczych, zainteresowania książką i biblioteką oraz chęci do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych u dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca. W ramach projektu odbędzie się 14 działań, w tym: 7 warsztatów bibliotecznych, 2 spotkania autorskie, warsztat plastyczny i koncert pieśni patriotycznych. Zostanie również zorganizowany bookcrossing (na terenie Szkoły) oraz konkurs dla klas na stworzenie komiksu. Ponadto przygotowany zostanie film podsumowujący realizację projektu, który udostępniony zostanie w kanałach komunikacji Biblioteki i Szkoły.

godło Polski - orzeł, obok napis: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 
plakat poziomy w formie otwartej książki; treść: równi wobec książki - projekt realizowany w partnerstwie ze szkołą podstawową specjalną nr 99 im. Małego Powstańca, warsztaty biblioteczne i plastyczne, spotkania autorskie, koncert, bookcrossing, konkurs literacki, dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury