Rozstrzygnięcie Konkursu “Inspirująca Biblioteka Roku” 2019

30 listopada Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z oceną wniosków złożonych w 4. edycji Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego “Inspirująca Biblioteka Roku”. W tym roku do udziału zaprosiliśmy biblioteki gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zorganizowane w formie samodzielnych instytucji kultury.

Wnioski konkursowe otrzymaliśmy z 13 bibliotek, które zgłosiły następujące wydarzenia kulturalne:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie: Chcę być kimś!
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii: Charytatywny Kiermasz Książki
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie: Piosenki wojennej Warszawy i okolic
 • Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie: Narodowe Czytanie w Ośmiu Sołectwach
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży: Moja Mała Ojczyzna. Cudze chwalicie swego nie znacie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin: Wakacyjny pięciobój artystyczny
 • Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie: Jabłonowskie Spotkania z Poezją – Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno: Parapetówka u bibliotekarzy
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie: wykład “Zapomniane i nieznane dziedzictwo Andriollego”, wystawa “Brzegi Wisły” ilustrowana przez M. E. Andriollego
 • Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna: Rodzinny Piknik Patriotyczno-Czytelniczy
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie: III Festiwal Pięknego Czytania – Tarczyn 2019
 • Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego: Czytaj, reaguj – gra miejska
 • Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie: Święto Bułki i Sąsiada – jedno z wydarzeń projektu “Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa”

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosków, uwzględniając kryteria określone w Regulaminie, Komisja Konkursowa jednogłośnie zdecydowała że tytuł Inspirującej Biblioteki Roku i nagrodę finansową ufundowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zdobyła Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie za projekt “III Festiwal Pięknego Czytania – Tarczyn 2019”.

Kolejne dwa miejsca, z niewielką różnicą punktową, zajęły:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna za projekt “Rodzinny Piknik Patriotyczno-Czytelniczy” (2. miejsce);
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży za projekt “Moja Mała Ojczyzna. Cudze chwalicie swego nie znacie” (3. miejsce).

Zwycięski projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w TarczynieIII Festiwal Pięknego Czytania – Tarczyn 2019″ to wyjątkowa impreza, wyróżniająca się zarówno wśród nadesłanych wniosków, jak i na tle inicjatyw podejmowanych przez instytucje kultury w ogóle. Chociaż tematyka jest bliska każdej bibliotece, to GBP w Tarczynie podeszła do projektu w sposób niestandardowy, z ogromnym rozmachem i fantazją organizując szereg wydarzeń, których zwieńczeniem był tytułowy Festiwal. Został on poprzedzony profesjonalnymi warsztatami prowadzonymi przez Prezesa Fundacji Języka Polskiego, które skierowane były do osób w różnych grupach wiekowych. Natomiast na stronie internetowej Biblioteki systematycznie zamieszczano tzw. „łamańce językowe” przygotowujące zainteresowanych do udziału w Festiwalu.

Sam Festiwal miał charakter kilkuetapowego konkursu recytatorskiego, którego zwieńczeniem była uroczysta Gala Finałowa. W wydarzeniu tym – obok finalistów – uczestniczyli również wszyscy zaangażowani w ten wspaniały projekt: organizatorzy (na czele z bibliotekarzami), partnerzy, sponsorzy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele władz samorządowych. Teksty deklamowane przez zwycięzców Festiwalu spotkały się ze znakomitym odbiorem, a sama uroczystość stanowiła doskonałą formę promocji książki i literatury, przyczyniając się jednocześnie do integracji różnych środowisk skupionych wokół kultury i edukacji, którym bliska jest idea popularyzacji słowa pisanego.

Dzięki wyjątkowo szerokiej sieci partnerów, zarówno samorządowych (siedem szkół różnego szczebla z Gminy Tarczyn i ościennych, Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Tarczyn) jak i pozarządowych (w tym tak znaczących jak Fundacja Języka Polskiego czy Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna), którzy udzielili Bibliotece znacznego wsparcia finansowego, organizacyjnego i merytorycznego, Festiwal okazał się imprezą nadzwyczaj udaną i cieszącą się ogromnym powodzeniem (ok. 1.000 osób czytających “łamańce językowe”, ok. 500 uczestników eliminacji, w tym 80 finalistów). Każda z inicjatyw wchodzących w skład projektu zorganizowana była w sposób doskonały i mogłaby stanowić wzór dla innych tego typu imprez, uzasadniając tym samym w pełni nadanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Tarczynie tytułu “Inspirującej Biblioteki Roku 2019”.

„Rodzinny Piknik Patriotyczno-Czytelniczy” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy Wiązowna, to impreza mająca już swoją tradycję, odbywająca się w okresie “Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek”. W tym roku na Pikniku pojawiło się wiele atrakcji o tematyce patriotycznej i czytelniczej (m.in.: wystawy plenerowe i stacjonarne, konkursy oraz warsztaty plastyczne i czytelnicze, gra terenowa, rekonstrukcje historyczne). Na szczególną uwagę zasługuje promocja pięknie ilustrowanego zbioru baśni i legend lokalnych, wydanego przez Bibliotekę w Wiązownie. Uznanie Komisji zyskało także szerokie spectrum działań integrujących społeczność lokalną.

Projekt Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży “Moja Mała Ojczyzna. Cudze chwalicie swego nie znacie” miał na celu integrację i aktywizację mieszkańców Iłży i okolic, a także upowszechnianie lokalnej kultury. Działania te skupione były wokół promocji już 19. tomiku poezji (w tym 15 wydanych przez Bibliotekę) regionalnego poety Jana Czarneckiego. W ramach benefisu autora zorganizowano spotkania autorskie w kilku miejscowościach regionu radomskiego, koncerty i imprezy plenerowe. Na uwagę zasługuje uhonorowanie Jana Czarneckiego Nagrodą im. Oskara Kolberga, która została wręczona w czasie uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dziękujemy bibliotekom za udział w Konkursie i gratulujemy ciekawych pomysłów, które mogą być inspiracją dla innych instytucji kultury. Jednocześnie zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji, która skierowana będzie do wszystkich bibliotek publicznych Mazowsza.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
Beata Golatowska

Członkowie:
Marcin Leszczyński
Beata Misiurek
Justyna Stelmasiak

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z III Festiwalu Pięknego Czytania: