Dotyczy:

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

ul. Plutonu AK “Torpedy” 47
02-495 Warszawa
tel.: 22 882 43 00
e-mail: sekretariat@bpursus.waw.pl

Słoneczna zakładka 2021 w Bibliotece Publicznej w Ursusie

Biblioteka Publiczna w Ursusie oraz Szkoła Języka Angielskiego Early Stage ogłaszają konkurs plastyczny “Słoneczna Zakładka 2021/Sunshine bookmark 2021”.

Tegoroczna edycja nosi tytuł: Bądź marzycieLEM – wizja przyszłości / Be a dreamer – vision of the future.

Projekty zakładek i wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 5.03.2021 roku. Decyduje czas wpłynięcia prac do organizatora, a nie data wysłania.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę, która wcześniej nie była publikowana, ani zgłaszana do innych konkursów.
Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmujemy w formie elektronicznej pod adresem: promocja@bpursus.waw.pl.
Prace konkursowe prosimy przysyłać pocztą, a na odwrocie prosimy umieścić imię i nazwisko autora.

Nagrodzone prace laureatów przetworzymy w plik elektroniczny, a następnie wykonamy z nich tradycyjne zakładki do książek. Każdy laureat konkursu otrzyma pakiet zakładek, zawierających jego grafikę. 

Autorów nagrodzonych projektów poprosimy następnie, żeby przysłali swoje swoje zdjęcia portretowe. Zdjęcia powinny być w rozmiarze 300–500 KB oraz w rozdzielczości max 300 dpi. Nadesłane zdjęcia zamieścimy na odwrocie przeznaczonej do druku zakładki.

Weź udział w konkursie już dziś i stwórz zakładkę swoich marzeń!

Słoneczna zakładka 2021