Dotyczy:

Oddział “Czechowice” – Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 116, Biblioteka dla Dzieci nr 64

ul. Plutonu AK “Torpedy” 47
02-495 Warszawa
tel.: 22 882 43 00
e-mail: bd64@bpursus.waw.pl; bdm116@bpursus.waw.pl

Wykaz Słów Wymyślonych w Ursusie

Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na spotkanie poetyckie z cyklu
Wykaz Słów Wymyślonych, które odbędzie się 4 marca o godzinie 18:00 w Czytelni nr XIX.

Gościem spotkania będzie Izabela Zubko – poetka urodzona w Warszawie, która dzieciństwo spędziła w Dęblinie. Ukończyła Studium Literacko-Artystyczne przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Związku Literatów Polskich, II Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich, grupy literacko-muzycznej “Terra Poetica” oraz Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Jej wiersze zostały przetłumaczone na język ukraiński, litewski, rosyjski, angielski, francuski, telugu i węgierski. Jest obecna w licznych antologiach, w tym również międzynarodowych, m.in. w zbiorze poetyckim “Poeci naszych czasów”, czy “Anthology of Slavic Poetry”. Jej nazwisko znajduje się w “Mini-słowniku biograficznym polskich współczesnych poetów religijnych”.

W latach 2008–2017 należała do zespołu redakcyjnego dodatku “Myśl Literacka” w tygodniku “Myśl Polska”. W 2017 roku rozpoczęła pracę w “Metaforze Współczesności” – periodyku międzynawowej grupy literackiej “Kwadrat”. Od 2007 roku aktywnie współpracuje z pismem społeczno-kulturalnym “Własnym Głosem” Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Laureatka szeregu konkursów poetyckich. Juror w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach literackich.

Serdecznie zapraszamy!