Dotyczy:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI

ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
tel.: 22 646 46 49
e-mail: mbddim@bpmokotow.waw.pl

Szybki kurs fotomontażu dla początkujących

Wiedza, którą początkujący graficy koniecznie powinni poznać!

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI zaprasza na szybki kurs fotomontażu z programem Adobe Photoshop. Podczas 3-spotkaniowego kursu poznacie podstawy obsługi programu, narzędzia do korekty świetlnej i barwnej, sposoby na zaznaczanie i wycinanie elementów, maski oraz narzędzia do retuszu. Wszystko to razem pozwoli stworzyć kompletny fotomontaż z dowolnie wybranych zdjęć. Poznacie również darmowe alternatywy dla programu Photoshop.

1. Zajęcia – wtorek, 16 sierpnia, godz. 17:00-19:00 WSTĘP

Zajęcia wstępne i zapoznawcze. Prezentacja możliwości programu. Omówienie podstawowych pojęć z dziedziny grafiki cyfrowej. Pierwsze kroki z programem, omówienie interfejsu, nawigacja, skróty klawiszowe, narzędzia, ustawienia. Pokazanie przydanych stron i linków z bankami zdjęć. Prezentacja platform online podobnych do Photoshopa np. Photopei. Tworzenie nowych projektów, zapisywanie, kadrowanie, warstwy, tworzenie warstw. Narzędzia do korekcji świetlnej i barwnej. Krzywe, Poziomy, Barwa-nasycenie, punkty wzorcowe. Odrobina wiedzy o podstawowych pojęciach z dziedziny fotografii. Jak uniknąć prześwietlania zdjęć i kiedy warto zrobić zbyt ciemne zdjęcie. Wyjaśnienie zasad działania systemu RGB i jak z niego korzystać w praktyce
 

2 zajęcia – wtorek, 23 sierpnia, godz. 17:00-19:00 ZAZNACZANIE I MASKI

Narzędzia do zaznaczania w Photoshopie. Jak i po co zaznaczać, do czego służą poszczególne funkcje zaznaczania. Czym są maski (prezentacja). Robienie prostych fotomontaży oraz podstawowe ćwiczenia na maskach. „Szparowanie” obiektów.
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania. Po co retuszujemy zdjęcia? Usuwanie zanieczyszczeń ze starych zdjęć. Retusz i czyszczenie skóry. Narzędzia do czyszczenia, kopiowania, retuszowania. Usuwanie przebarwień i flar od słońca. Fotomontaż za pomocą retuszu.

Nazywanie warstw. Grupowanie folderów. Higiena pracy. Jak korzystać z masek w praktyce, do czego się przydają. 
Ćwiczenia praktyczne i czas na pytania.
 

3 zajęcia – wtorek, 30 sierpnia, godz. 17:00-19:00 TWORZENIE FOTOMONTAŻU

Powtórzenie i rozwinięcie zgromadzonej wiedzy poprzez indywidualną pracę na własnych projektach lub też ćwiczeniach zaproponowanych przez prowadzącego. Fotomontaż, retusz, łączenie i obróbka zdjęć.

Zajęcia realizowane są we wtorki (16, 23, 30 sierpnia) w godzinach 17:00-19:00 w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI (ul. Tyniecka 40a).

Zapisy dostępne są tutaj.

Koszt: 75 zł za 3 spotkania, płatne gotówką w bibliotece. Liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty prowadzi Witold Dąbrowski – gra­fik i arty­sta wi­zu­alny, zaj­muje się z jednej strony pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym i ilustracją, a z drugiej malar­stwem, rysunkiem i vide­oartem oraz so­undartem. Skończył studia magi­ster­skie na wydziale Grafiki ASP w War­sza­wie i li­cencjat na Kul­tu­ro­znaw­stwie UW. Brał udział w kilku wy­sta­wach zbio­ro­wych i in­dy­wi­dual­nych, pomaga rów­nież w or­ga­ni­za­cji róż­nych wyda­rzeń – od lata 2020 roku jest jed­nym z opieku­nów domku Solato­rium na Osiedlu Jazdów w Warsza­wie.

Grafika przedstawiająca efekty pracy w Photoshopie: nieostre, przenikające się kształty, plamy, odbarwienia. Poniżej tekst: Adobe Photoshop, Szybki kurs fotomontażu dla początkujących. Kurs dla dorosłych, cena: 75 zł/os (6 godzin), 16, 23, 30 sierpnia godzina 17:00, Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, ul. Tyniecka 40a, Warszawa, Szczegóły i zapisy: www.mbddim.pl. Na górze logotypy: Urzędu Dzielnicy Mokotów, Biblioteki.