Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie

Publikacja wyboru poezji i fragmentów prozy Marii Konopnickiej „Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie”

We wrześniu 2022 r., z okazji Roku Marii Konopnickiej, przypadającego w 180. rocznicę urodzin pisarki, Muzeum Książki Dziecięcej wydało przygotowany przez Martę Niewieczerzał i dra Macieja Skowerę wybór jej poezji i fragmentów prozy „Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie” w towarzystwie opracowanej przez prof. Janusza Górskiego ikonografii patriotycznej z epoki.

W tomie znalazły się utwory dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zbiór opatrzyła wstępem kierowniczka działu, dr Ewelina Rąbkowska, a autorem posłowia jest dr hab. Dawid Maria Osiński.

Ze strony Muzeum Książki Dziecięcej jest to należny hołd złożony wielkiej polskiej pisarce i patriotce.

Książka jest nieodpłatną publikacją.

Wybór tekstów: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera
Wstęp: Ewelina Rąbkowska
Posłowie: Dawid Maria Osiński
Redakcja, korekta: Marta Niewieczerzał, Maciej Skowera
Koncepcja edytorska, wybór ilustracji, projekt graficzny: Janusz Górski
DTP: Krzysztof Gotowicki
Druk i oprawa: Biały Kruk, Białystok

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 


Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.