Terminal Kultury Gocław – nowa siedziba Biblioteki Publicznej na Pradze-Południe

Biblioteka w Terminalu Kultury Gocław będzie funkcjonować na pierwszym piętrze budynku. Na działalność biblioteczną i edukacyjno-kulturalną przeznaczone zostanie 800 m2, w ramach których funkcjonować będą trzy oddziały biblioteczne. Ilość  zbiorów została oszacowana na 80 tys.–100 tys. woluminów. Warto wiedzieć, że sieć placówek bibliotecznych w tej dzielnicy będzie powiększona o kolejną filię skierowaną do młodego czytelnika – Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży nr 34. W ramach działań reorganizacyjnych planuje się także przeniesienie do nowo wybudowanego obiektu Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 44 (dotychczas działającej przy ul. Grochowskiej 333a), Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych, a także dyrekcji, zespołu administracyjnego oraz zespołu ds. działalności kulturalnej z siedziby przy
ul. Meissnera 5.
 Następstwem powyższych działań będzie zmiana lokalizacji dwóch filii, mieszczących się obecnie przy ul. Witoszyńskiego2 – Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 19, które zajmą zwolnione powierzchnie w budynku przy ul. Meissnera 5.

Jaką ofertę edukacyjno-kulturalną przygotowaliśmy dla naszych Czytelników? Poza standardową działalnością Biblioteki, czyli wypożyczaniem i udostępnianiem zbiorów na zewnątrz i na miejscu, przewidujemy organizację nieodpłatnych warsztatów, spotkań autorskich, kursów komputerowych czy lekcji języków obcych, udostępnianie nowoczesnych technologii (komputerów i konsol wykorzystywanych w celach edukacyjnych i naukowych). Kontynuowana będzie również współpraca z okolicznymi przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi. Aktualnym priorytetem zespołu pracowników zaangażowanych w proces reorganizacji naszej sieci bibliotek jest uaktualnianie, doprecyzowywanie oraz sukcesywne wprowadzanie w życie opracowanych do tej pory założeń programowo-merytorycznych dla nowej placówki. Współtworząc to miejsce, dołożymy wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców Pragi-Południe. Za pośrednictwem Biblioteki będą oni pogłębiać swoją wiedzę, poszerzać kompetencje i umiejętności. Odnajdą także ciekawą oferty spędzania czasu wolnego.