Dotyczy:

Biblioteka “Przystanek Książka” (W93, BD41)

ul. Grójecka 42
02-320 Warszawa
tel.: 22 822 38 06
e-mail: przystanek@bpochota.waw.pl

Treningi funkcji poznawczych

Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia, do udziału w cyklu 6-ciu spotkań w formie warsztatów, przybliżających techniki usprawniające pamięć i koncentrację.
Warsztaty są bezpłatne, obowiązują zapisy: osobiście w lokalu Biblioteki, telefonicznie pod nr Tel.: 22 822 38 06.
Od 22 lutego – 28 marca 2024, godz. 16:00-17:15, Biblioteka “Przystanek Książka“, Grójecka 42.

Celem warsztatów przybliżających techniki usprawniające pamięć i koncentrację dla osób powyżej 60 roku życia są:

Poprawa Jakości Życia: Pomoc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności, które poprawią jakość ich codziennego życia, umożliwiając im lepsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.

Samopoczucie i Pewność Siebie: Wspieranie uczestników w budowaniu pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z pamięcią i koncentracją.

Zapobieganie Zanikowi Pamięci: Uczestnictwo w takich warsztatach może przyczynić się do zapobiegania zanikowi pamięci i pomóc w utrzymaniu zdrowego umysłu na starsze lata.

Rozwijanie Umiejętności Mózgowej Plastyczności: Wykorzystanie technik, które wspierają mózgową plastyczność, czyli zdolność mózgu do przystosowywania się i reorganizacji, co może przyczynić się do poprawy pamięci.

Kształtowanie Zdrowych Nawyków Życiowych: Promowanie zdrowego stylu życia, obejmującego odpowiednią dietę, regularną aktywność fizyczną i inne elementy mające pozytywny wpływ na funkcje poznawcze.

Tworzenie Społeczności i Wspólnoty: Umożliwienie uczestnikom nawiązywania nowych relacji społecznych oraz dzielenie się doświadczeniem i wsparciem w procesie nauki nowych technik.

Dostosowanie do Indywidualnych Potrzeb: Personalizacja warsztatów, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb uczestników, biorąc pod uwagę różnice w doświadczeniach i umiejętnościach.

Uczenie Technik Samoopieki: Nauczanie praktycznych technik, które uczestnicy mogą zastosować samodzielnie w codziennym życiu, wspierając swoją pamięć i koncentrację.