Twórczy Targówek – bajka z okienka – młodzież pisze i ilustruje bajki Kamishibai dla przedszkolaków

Projekt “Twórczy Targówek – bajka z okienka – młodzież pisze i ilustruje bajki Kamishibai dla przedszkolaków” realizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w partnerstwie z CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta SchumanaPrzedszkolem Integracyjnym nr 120 oraz Wydawnictwem Literackim Białe Pióro.

W ramach projektu zorganizowane zostaną dla młodzieży warsztaty literackie, plastyczne, komputerowe z edycji tekstu i ilustracji na potrzeby druku, w celu stworzenia bajek dla dzieci w wieku przedszkolnym. Bajki przyjmą formę kart narracyjnych do teatrzyku Kamishibai. [Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka) jest tradycyjną japońską sztuką opowiadania bajek za pomocą obrazkowych plansz z tekstem na odwrocie, umieszczonych w drewnianej ramce stanowiącej scenę.]

Poza rozwijaniem kompetencji twórczych równie ważne będzie rozwijanie kompetencji miękkich u uczestników zadania – uwrażliwienie na empatię, na drugiego człowieka, jak również na siebie. Zależy nam, aby młodzież i przedszkolaki znalazły płaszczyznę do poznania się, komunikacji i dialogu, co będzie prowadziło do integracji tych grup wiekowych oraz dowiedzenia się przez licealistów, o czym przedszkolaki chciałyby słuchać i oglądać bajki. Sprzyjać temu będą zaplanowane w ramach projektu zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej. Ponadto dzieci i kadra pedagogiczna Przedszkola będą pierwszymi recenzentami bajek.

Efektem końcowym powyższych działań będzie wydanie książek w postaci kart Kamishibai, które będę dziełem młodych mieszkańców Targówka. Zakłada się napisanie, zilustrowanie i wydanie 10 tytułów. Każda z bajek będzie składała się z ok. 10 kart. Bajki będą miały ISBN Biblioteki. Książki zostaną przekazane do placówek dziecięcych Biblioteki Publicznej na Targówku, które poprzez tę ciekawą formę promują czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców naszej Dzielnicy.

W trakcie spotkania promocyjnego młodzież będzie przedstawiała przedszkolakom stworzone przez siebie w ramach projektu bajki w teatrzyku Kamishibai. Spotkanie promocyjne poprzedzone zostanie warsztatami aktorskimi dla licealistów, aby ułatwić im zmierzenie się z tą dawną sztuką opowiadania i umożliwić spróbowanie swoich sił również na tym polu.

Projekt “Twórczy Targówek – bajka z okienka – młodzież pisze i ilustruje bajki Kamishibai dla przedszkolaków” finansuje m.st. Warszawa: http://www.um.warszawa.pl.

 

uśmiechnięte dzieci - dziewczynka i chłopiec, chłopiec trzyma książkę, wypadają z niej słowa "bajki", treść plakatu: Twórczy Targówek, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek oraz Partnerzy zapraszają do udziału w projekcie, logotypy Biblioteki, wydawnictwa Białe Pióro, CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana, Przedszkola Integracyjnego nr 120, projekt finansuje m.st. Warszawa