Tydzień Bibliotek 2020: Konkurs na najciekawsze wydarzenie online dla młodych czytelników

Przedmiotem konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest jedno, wybrane przez instytucję – adresata konkursu – najciekawsze wydarzenie zorganizowane dla młodych czytelników, realizowane przez Internet, w ramach programu Tydzień Bibliotek 2020 w dniach 8 – 15 maja 2020.

Warunki ogólne

Tydzień Bibliotek 2020, bez precedensu w swojej historii, będzie odbywał się wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Od 12 marca, tj. od dnia zamknięcia bibliotek dla użytkowników z powodu pandemii, wiele bibliotek wykorzystuje wiedzę i doświadczenie bibliotekarzy, ich wszechstronne kompetencje (w tym kompetencje cyfrowe) do nawiązania nowych relacji z otoczeniem poprzez aktywność w Internecie. Dobrym tego przykładem jest masowy udział bibliotek w zainicjowanej przez SBP akcji #NieZostawiamCzytelnika. Działania, które będą realizowane w tegorocznym Tygodniu Bibliotek również pokażą, że biblioteki potrafią działać skutecznie w przestrzeni wirtualnej, docierać do czytelników korzystając z nowoczesnych form komunikacji online.

Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych:

  • publiczne każdego szczebla, samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury,
  • szkolne,
  • pedagogiczne,
  • wyższych uczelni,
  • naukowe,
  • fachowe,
  • specjalne,
  • kościołów i związków wyznaniowych,
  • inne

Wydarzenia mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne podmioty (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 5 czerwca 2020 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl.

Podobnie jak w roku ubiegłym, przewidziana jest nagroda specjalna dla bibliotek z małych miejscowości (do 5.000 mieszkańców).

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącą SBP, ogłosi wyniki konkursu nie później niż 19 czerwca 2020 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: (22) 608-28-27, m.dargiel-kowalska@sbp.pl ; biuro@sbp.pl

Wydarzenia realizowane przez biblioteki w Tygodniu Bibliotek i Dniu Bibliotekarza będą popularyzowane na portalu SBP, w mediach społecznościowych, w czasopismach bibliotekarskich, a także w innych mediach zainteresowanych  działaniami instytucji kultury w czasie pandemii.

Zapraszamy wszystkie biblioteki do udziału w konkursie.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich