Dotyczy:

Czytelnia Naukowa XIV

ul. W. Lachmana 5
02-786 Warszawa
tel.: 22 855 52 20
e-mail: czytelnia@ursynoteka.pl

 

Unia lubelska (1569-2019)

Czytelnia Naukowa XIV przy ul. Lachmana 5, zaprasza na kolejne spotkanie z prof. Mirosławem Nagielskim pt. “Zamach majowy i jego konsekwencje” w ramach cyklu  “Z myślą o Niepodległej” w dniu 28 listopada (czwartek) o godzinie 19:00.  

Kontakt pod numerem tel. 22 855 52 20.

Do 1569 roku Polska i Litwa powiązane były jedynie unią personalną, nie realną. Sytuacja uległa zmianie po sejmie walnym w Lublinie, gdzie zawarto porozumienie, skutkujące utworzeniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Odtąd Polska i Litwa miały jednakową walutę, prowadziły wspólną politykę zagraniczną, zachowały jednak odrębne armie, sądownictwo oraz języki urzędowe.
Wstęp wolny.