Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

ul. 1 Praskiego Pułku WP 31
05-075 Warszawa-Wesoła
tel.: 22 773 40 08
fax: 22 773 40 08
e-mail: wesola@bibliotekawesola.pl

Uwaga na korzenie! międzypokoleniowy wolontariat rodzinny

Projekt “Uwaga na korzenie!” stawiał sobie za cel integrację mieszkańców i wzmacnianie tożsamości lokalnej. Do projektu zaprosiliśmy wesołowskie rodziny (to nasi wolontariusze) oraz seniorów, którzy podzielili się zdjęciem sprzed wielu lat i opowieścią o nim.

“Uwaga na korzenie!” w samej swej istocie bazuje na międzypokoleniowości oraz wolontariacie rodzinnym. Młodzi wolontariusze wspierani przez swoich najbliższych w rodzinie “opowiadają na nowo” historię zawartą we wspomnieniach oraz fotografiach przyniesionych przez seniorów.
Relacje seniorów mają charakter wspomnień zabarwionych subiektywnością postrzeganych wydarzeń. Nie były one konfrontowane czy weryfikowane z innymi uczestnikami wydarzeń i co do ich istoty – nie były korygowane. Są zapisem tego, co i jak zapamiętali nasi rozmówcy, są też czasami zabarwione emocjonalnie i zawierają elementy oceny wydarzeń.

Zaplanowane przez nas działania zapraszają do budowania więzi pomiędzy tymi, którzy tu niegdyś mieszkali, a tymi, którzy dopiero odkrywają to miejsce.

Realizatorzy: Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. WarszawyBiblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. WarszawyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. WarszawyDzielnicowa Rada Seniorów Warszawa Wesoła.

Działanie finansowane jest ze środków m.st. Warszawy w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy.