Warszawa wprowadza programy wsparcia dla kultury

Ze względu na sytuację epidemiczną wszyscy musimy dostosować się do nowej rzeczywistości. Zamknięte placówki, odwołane wydarzenia i wstrzymane produkcje uniemożliwiają realizację projektów, zadań i wywiązywanie się z kosztorysów oraz przyjętych planów. Dlatego w tym czasie, trudnym dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, dla niezależnych artystów i animatorów, działających w zakresie kultury, Warszawa  przygotowała szereg działań wspierających.

W ramach działań wspierających, miasto uruchomiło otwarty konkurs ofertMobilni w kulturze” dedykowany organizacjom pozarządowym do wspierania ludzi kultury. Termin składania ofert: piątek 8 maja, 2020 – 16:00. Miasto przeznaczyło na ten cel 1 mln zł. W jego ramach wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym – artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom – realizacje: koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych, koncepcji rozwoju kompetencji, koncepcji dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować online. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Miasto ogłosiło również drugi konkurs, który ma wesprzeć księgarnie stacjonarne – “Ulubiona warszawska księgarnia”. Inicjatywa dedykowana jest księgarniom indywidualnym, stacjonarnym i antykwariatom księgarskim – zarówno specjalistycznym, jak i ogólnoasortymentowym – prowadzącym działalność w nie więcej niż 3 księgarniach stacjonarnych na terenie całej Polski, przy czym minimum jedna księgarnia musi być zlokalizowana w Warszawie. Docenione zostaną trzy księgarnie, a pula nagród wyniesie 40 tys. zł.

Ponadto ponaddzielnicowe instytucje kultury (teatra, muzea, inne instytucje) dostają możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych, możliwość zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami, wpisanie do kontraktów prezentacji on-line w punkcie dotyczącym wskaźników widzów, zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych oraz pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów.

Organizacje pozarządowe mogą liczyć na: modyfikację złożonych ofert na realizację zadań publicznych zleconych za pośrednictwem Biura Kultury (dostosowanie harmonogramów, zakresów rzeczowych czy rezultatów projektów), możliwość aneksowania już podpisanych umów na realizację zadań publicznych, zleconych za pośrednictwem Biura Kultury, wpisanie do kontraktów prezentacji on-line w punkcie dotyczącym wskaźników widzów oraz pomoc w zakresie uzyskania bonifikaty w wysokości czynszu lub odroczeniu płatności.

W ramach wsparcia dla stypendystów artystycznych miasto proponuje możliwość aneksowania harmonogramów i zakresów działań stypendiów.