Dotyczy:

Multicentrum

ul. Porajów 14
03-188 Warszawa
tel.: 22 614 60 70
e-mail: mc@e-bp.pl

Warsztaty popołudniowe w Multicentrum na Białołęce

Zapraszamy na warsztaty do Multicentrum!