Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: biblioteka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 73 – “Ekoteka”

ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
tel.: 22 631 63 45
e-mail: w73@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 51 – “Klub Podróżnika”

ul. M. Bielskiego 3
01-406 Warszawa
tel.: 22 837 04 92
e-mail: w51@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 91

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: w91@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 46

ul. Chłodna 11
00-891 Warszawa
tel.: 22 624 06 33
e-mail: bd46@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 11 – “Na Kole”

ul. E. Ciołka 20
01-443 Warszawa
tel.: 22 836 06 83
e-mail: w11@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – “Fantasmagoria”

ul. Młynarska 35a
01-175 Warszawa
tel.: 22 632 09 86
e-mail: w14@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 80

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: w80@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: bd36@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 32

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: w32@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 – “Komiksowo”

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: bd21@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 106

ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
tel.: 22 620 97 83
e-mail: w106@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 32 – “Kącik smakosza”

ul. Twarda 64
00-818 Warszawa
tel.: 22 620 97 83
e-mail: bd32@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 10

ul. Wolska 75
01-229 Warszawa
tel.: 22 632 03 02
e-mail: w10@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25 – “Ekoteka”

ul. Żytnia 64
01-156 Warszawa
tel.: 22 631 63 45
e-mail: bd25@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych nr 115 “Poliglotka”

ul. Nowolipki 21
01-005 Warszawa
tel.: 22 838 00 52
e-mail: poliglotka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 13 – “Biblioteczna strefa gier”

ul. Staszica 5a
01-188 Warszawa
tel.: 22 632 27 52
e-mail: bd13@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci nr 83 – „Odolanka”

ul. J.K. Ordona 12F
01-237 Warszawa
tel.: 22 855 12 61
e-mail: odolanka@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Czytelnia Naukowa Nr III

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: c3@bpwola.waw.pl

Wesprzyj projekty biblioteczne na Woli

Od 1 do 15 września będzie można głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
W głosowaniu bierze udział 11 projektów związanych z filiami Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

UWAGA: W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Warszawy. Można oddać głosy na 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz na 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

Głosować można poprzez stronę https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl
lub osobiście w Urzędzie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

306 – ZAJĘCIA KULTURALNO-EDUKACYJNE DLA DZIECI W BIBLIOTECE ODOLANKA

Cykl spotkań z animatorami, którzy będą wspierać rozwój dzieci przez przekazywanie im wartości kulturowych i edukować w wielu aspektach społecznych.

437 – ZAJĘCIA DLA DZIECI NA ODOLANACH I NA CHŁODNEJ

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć: ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 0,5-3 lat, matematycznych dla 5-7-latków, i warsztatów z eksperymentami dla dzieci w wieku 5-10 lat.
Inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby rodzin szukających ciekawych, rozwijających i wzmacniających relację form spędzenia czasu.

443 – NA WOLI CZYTAMY DO WOLI – WSPARCIE DLA 6 WOLSKICH BIBLIOTEK

Dzięki projektowi biblioteki otrzymają nowe książki, które pozwolą mieszkańcom być na bieżąco z najnowszymi i najbardziej oczekiwanymi tytułami.
Projekt oprócz zakupu książek zakłada także spotkania z popularnymi pisarzami i podróżnikami, teatrzyki oraz zajęcia dla dzieci. To bezpłatna oferta dla wielu Wolan w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach.

504 – ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE W BIBLIOTECE ODOLANKA

Bezpłatne zajęcia umuzykalniające mające na celu rozwój sensoryczno-ruchowy najmłodszych dzieci.
Cykl będzie obejmował pokaz różnych instrumentów i dźwięków występujących w muzyce współczesnej.

1184 – KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKI NA WOLI

Celem projektu jest wyposażenie Biblioteki w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w nowoczesny sprzęt komputerowy, który częściowo będzie udostępniany bezpłatnie czytelnikom.
Wymiana sprzętu wpłynie także na podniesienie komfortu i szybkości obsługi użytkowników Biblioteki.

1234 – BOOK NA PRADZE-POŁUDNIE, WOLI I OCHOCIE, CZYLI BIBLIOTEK OBCOJĘZYCZNYCH ODWAŻNA KOOPERATYWA

Działania promocyjne będą realizowane poprzez zakup językowych pakietów startbookowych dla najmłodszych czytelników (do 12 roku życia), udział w Warszawskich Dniach Różnorodności (maj/czerwiec), udział w Europejskim Dniu Języków (wrzesień), doposażenie zajęć językowych dla różnych grup wiekowych oraz konkursy czytelnicze.

1416 – KODOWANIE W BIBLIOTECE KOMIKSOWO

Projekt zakłada zakup robotów oraz tabletów z odpowiednimi aplikacjami, przy pomocy których nauka programowania będzie ciekawa i przeprowadzona profesjonalnie. Zajęcia dla osób indywidualnych oraz grup szkolnych.

1529 – STER NA PRACĘ NA ODOLANACH – PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET

Projekt ma na celu wsparcie kobiet w powrocie na rynek pracy po dłuższej przerwie.
Przez intensywny kurs aktywizacji zawodowej i przełamywanie barier psychologicznych związanych z długoletnią przerwą od pracy zawodowej, kobiety otrzymają pomoc aby pewniej wkroczyć ponownie w zawodową ścieżkę.

1658 – URBIS WARSZTATY URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE DLA DZIECI

Projekt zakłada organizację prowadzonych przez architektów i urbanistów warsztatów przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.
Celem zajęć będzie poznanie przestrzeni miejskiej i jej wartości, elementów, które ją kształtują, pobudzenie wrażliwości na elementy, które nas otaczają, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej, a także wprowadzanie w kulturę życia społecznego.

2023 – WRZUTOMATY – ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO BIBLIOTEK NA WOLI

Projekt zakłada ustawienie zewnętrznych, czynnych całą dobę wrzutomatów do zwrotu wypożyczonych książek.
To prosty, wygodny i samodzielny sposób na oddanie książek poza godzinami pracy bibliotek.

2239 – W BIBLIOTEKACH NA WOLI JESTEŚMY Z KSIĄŻKĄ ZA PAN BRAT

Projekt jest wsparciem dla ośmiu bibliotek wolskich. Zakłada poszerzenie oferty bibliotecznej o książki, audiobooki, gry planszowe i e-booki, przedstawienia teatralne dla dzieci oraz spotkania autorskie.