Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 – “Komiksowo”

al. Solidarności 90
01-003 Warszawa
tel.: 22 838 37 91
e-mail: bd21@bpwola.waw.pl

Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 36

ul. Redutowa 48
01-131 Warszawa
tel.: 22 836 77 44
e-mail: bd36@bpwola.waw.pl

“Wielka zbiórka książek” na Woli

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 (Biblioteka Komiksowo) wraz z XII Czytelnią Młodzieżową przy al. Solidarności 90 oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36 przy ul. Redutowej 48 kolejny raz przyłączają się do Wielkiej Zbiórki Książek organizowanej przez Fundację zaczytani.org.

Pomaga ona tworzyć szpitalne księgozbiory dla małych i dużych pacjentów, a także promować czytelnictwo.

Akcja potrwa od 23 kwietnia do 20 maja.

W tym czasie możecie dostarczać nam książki w dobrym stanie (wydane po 2000 roku) dla dzieci i młodzieży oraz „czytadła” dla dorosłych. Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce.