Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Trawiasta 10
04-618 Warszawa
tel.: 22 277-49-44
e-mail: sekretariat@bibliotekawawer.pl

Wizyta Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w Wawrze

24 stycznia, w ramach cyklu spotkań “Spotkajmy się w Warszawie”, Prezydent Rafał Trzaskowski odwiedził wawerskie Kulturoteki.

Wizytę rozpoczął od Kulturoteki przy ul. Błękitnej, gdzie spotkał się z seniorami i dziećmi. Obejrzał nowoczesną Wypożyczalnię dla Dorosłych i Młodzieży Nr 26, Klub Seniora Wawer oraz FabLab Pobite Gary. Następnie odwiedził nową Kulturotekę w Falenicy, której oddanie do użytku zapowiadane jest na luty br.

W Kulturotece przy ul. Błękitnej
Kulturoteka w Falenicy- otwarcie budynku już w lutym
Z burmistrzem Wawra Norbertem Szczepańskim i z-cą burmistrza Wawra Leszkiem Baraniewskim