Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

ul. Grójecka 77
02-094 Warszawa
tel.: 22 822 51 38
fax: 22 822 77 13
e-mail: bibpub@bpochota.waw.pl

Wolny dostęp do księgozbioru w Bibliotece na Ochocie

Od 1 października (czwartek) 2020 r. przywracamy wolny dostęp do księgozbioru w placówkach bibliotecznych na Ochocie. W placówkach obowiązywać będą limity liczby osób przebywających na terenie biblioteki.

Sali czytelni w  XI Czytelni Naukowej (Grójecka 77) nie będzie udostępniona do odwołania. Korzystanie z Czytelni w zakresie wypożyczeń oraz wolnego dostępu do księgozbioru będzie możliwe.

W placówkach dostępne dla Czytelników jest jedno stanowisko komputerowe w celu przeszukiwania katalogu centralnego, załatwienia najpilniejszych spraw, odbioru lub wysłania wiadomości e-mail. Czas udostępnienia wynosi 15 minut.