anna szymczak

Gruzja – tam gdzie przeszłość miesza się z teraźniejszością… w Bibliotece na Woli

Biblioteka na Woli zaprasza na kolejne spotkanie w ramach “Klubu Podróżnika”! Lodowcowe, niedostępne szczyty Kaukazu otoczone soczystymi zielonymi łąkami, zagubione w dolinach warowne wsie Swanetii i Chewszuretii oraz malowniczo położone kościoły i klasztory – to tylko część uroków Gruzji.

Czytaj dalej