03
kwietnia
2020

Godzina rozpoczęcia :
12:00

Godzina zakończenia:
14:00

Biblioteka “Przystanek Książka” (W93, BD41)

ul. Grójecka 42
02-320 Warszawa
tel.: 22 822 38 06
e-mail: przystanek@bpochota.waw.pl

Dla kogo ?

  • seniorzy

Zapraszamy na wykład, który poprowadzi ekspert Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.
Spotkanie składa się z dwóch bloków tematycznych.
Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy: osobiście w lokalu Biblioteki, tel.: (22) 822-38-06 e-mail: przystanek@bpochota.waw.pl.

1. DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI
Kto może ustanowić dyspozycję na wypadek śmierci?
Kto jest adresatem dyspozycji na wypadek śmierci?
Kto może zostać zapisobiorcą na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci?
Jaka jest procedura wypłacania kwoty, wynikającej z dyspozycji na wypadek śmierci?
Czy dyspozycja na wypadek śmierci wchodzi do masy spadkowej?
Czy należy uiścić podatek od spadków i darowizn, realizując dyspozycję na wypadek śmierci?
Czy instytucje finansowe muszą informować klientów o możliwości złożenia dyspozycji na wypadek śmierci?
Czy poza dyspozycją na wypadek śmierci istnieją podobne regulacje, z których można skorzystać?

2. RACHUNEK WSPÓLNY
Jakie są rodzaje prowadzonych rachunków wspólnych?
Jakie uprawnienia przysługują małżonkom w przypadku prowadzenia rachunku wspólnego?
Czy jest możliwe nadanie odmiennych uprawnień posiadaczom rachunku wspólnego przez ustawodawcę?
Rachunek wspólny małżonków a uregulowanie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
Co się dzieje w przypadku śmierci jednego ze współposiadaczy?
Rachunek wspólny a dziedziczenie?
Centralna Informacja o rachunkach.

Projekt “Bezpieczny Senior – Bezpieczna Rodzina” współorganizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Biblioteka “Przystanek Książka” (W93, BD41)

ul. Grójecka 42
02-320 Warszawa
tel.: 22 822 38 06
e-mail: przystanek@bpochota.waw.pl