28
stycznia
2022

Godzina rozpoczęcia :
18:00

Godzina zakończenia:
19:30

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
tel.: 22 628 31 38; 22 537 41 73
e-mail: biblioteka@koszykowa.pl

Dla kogo ?

  • dorośli

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza na wydarzenie online w ramach cyklu “Debaty międzynarodowe: Rosja” w czwartek 20.01.2022 r. o 18h, pt. “Rozmowy Rosja-Zachód: rewizja porządku światowego?”

Właśnie skończyły się rozmowy pomiędzy Rosją a USA, NATO oraz OBWE. W tle eskalacja na granicy z Ukrainą, interwencja w Kazachstanie i żądania gwarancji bezpieczeństwa ze strony Moskwy. Jakie były wyniki rozmów i dokąd mogą one prowadzić? Wkraczamy w nowy porządek międzynarodowy, czy restaurujemy zimną wojnę? O tym dr Agnieszka Bryc z UMK w Toruniu porozmawia z gośćmi:

prof. Piotrem Grochmalskim absolwentem studów dziennikarskich w Instytucie Nauk Politycznych UAM w Poznaniu. W 1998 uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych stopień doktora na podstawie rozprawy Transformacja systemowa w Czeczenii a kryzys ustrojowy Federacji Rosyjskiej. Na podstawie pracy Kazachstan. Studium politologiczne uzyskał stopień doktora habilitowanego.
Jako dziennikarz pracował w dwutygodniku „Nadodrze” i tygodniku “Wprost”. W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Poznaniak”. Współpracował również z “Rzeczpospolitą”, “Głosem Wielkopolskim” i Radiem Merkury Był korespondentem wojennym w Afganistanie, Armenii i Czeczenii. Zasiadał we władzach Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
W kolejnych latach zaangażował się w działalność naukową. Był adiunktem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie.
Obecnie pracuje w Katedrze Europeistyki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK i w Instytucie Studiów Strategicznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Zajmuje się teorią polityki i komunikacji społecznej oraz geopolityką. Jest autorem opracowań poświęconych Rosji, krajom Kaukazu i Azji Centralnej.

dr Tomaszem Pawłuszko analitykiem bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych. Amerykanistą, managerem projektów badawczo-rozwojowych, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzował się w Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie związany z Uniwersytetem Opolskim, a wcześniej z Akademią Wojsk Lądowych. Współpracował z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w projekcie „NUP 2X35” w obszarze geopolityka. Autor raportów, analiz, szkoleń i książek z dziedziny stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Zapraszamy.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa
tel.: 22 628 31 38; 22 537 41 73
e-mail: biblioteka@koszykowa.pl

Biblioteka na Koszykowej

Koszykowa 26/28, Warszawa, Polska

www.koszykowa.pl