06
kwietnia
2022

Godzina rozpoczęcia :
17:00

Godzina zakończenia:
18:30

Warszawska Galeria Ekslibrisu

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel.: 22 824 30 54
e-mail: wge@bpochota.waw.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Świętujemy 30. urodziny Warszawskiej Galerii Ekslibrisu!

Zapraszamy na wystawę ekslibrisów secesyjnych ze zbiorów czeskiego kolekcjonera Władysława Owczarzego. Wernisaż odbędzie się w środę 6 kwietnia, o godzinie 17:00 w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, ul. Grójecka 109.

Warszawska Galeria Ekslibrisu w roku jubileuszu 30-lecia zaprasza Państwa w podróż po belle époque, szczególnym okresie w cywilizacji europejskiej przełomu XIX i XX wieku, który odcisnął swoje piętno we wszystkich sferach życia, od architektury przez wzornictwo przemysłowe, modę, po artystyczną książkę, ekslibris.

Wystawą ekslibrisu secesyjnego pragniemy przybliżyć Państwu wpływ ruchu kolekcjonerskiego drugiej połowy XIX wieku na wzrost zainteresowania małą grafiką książkową, kult zdobienia książki oraz troskę o jej estetykę. Dotychczas obowiązujący kanon przedstawienia ekslibrisu jako herbu szlacheckiego bądź gmerka mieszczańskiego ustępuje dialogowi pomiędzy artysta a właścicielem księgoznaku.
Pojawiają się motywy architektoniczne, antyczne, wszechobecna jest kobieta, a nawet tematyka erotyczna.
Dopełnieniem plastycznym tego postrzegania świata jest dekoracyjna ornamentyka, giętkość linii wijących się w zwojach, dwoistość natury ludzkiej, transformacja motywów roślinnych. Ekslibrisy trafiają nie tylko do domowych bibliotek, ale coraz częściej zdobią księgozbiory instytucji gromadzących fachową literaturę, bibliotek miejskich czy towarzystw oświatowych.

Władysław Owczarzy to czeski kolekcjoner, redaktor “Głosu Ludu”, ambasador polskiego ekslibrisu w Czechach. Jest kronikarzem historii ekslibrisu na Śląsku Cieszyńskim, związanym z Muzeum Drukarstwa w Cieszynie.

Serdecznie zapraszamy!

Warszawska Galeria Ekslibrisu

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel.: 22 824 30 54
e-mail: wge@bpochota.waw.pl