01
grudnia
2021

Godzina rozpoczęcia :
17:30

Godzina zakończenia:
18:30

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Z okazji 200. rocznicy urodzin poety Cypriana Kamila Norwida, ogłoszonego przez Sejm RP jednym z Patronów roku 2021 , Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzilenicy Praga-Południe, zaprasza na wykład online “Fenomen twórczości Cypriana Kamila Norwida”. Poprowadzi go dr hab. Karol Samsel, poeta, literaturoznawca, norwidolog, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na transmisję wykładu zapraszamy 1 grudnia o godz. 17:30, na kanał facebookowy biblioteki – facebook.com/Biblioteka.Praga.Poludnie 

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5www.bppragapd.pl
22 671 04 51