17
kwietnia
2024

Godzina rozpoczęcia :
17:00

Godzina zakończenia:
18:30

Biblioteka “Pod Skrzydłami” (W75)

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel.: 22 822 53 18
e-mail: podskrzydlami@bpochota.waw.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Historia Warszawskiego Getta.
Prelekcja Bolesława Szenicera i Łukasza Kołodziejczyka oraz wystawa dokumentalnych fotografii z lat 1938-1945.
Spotkanie zorganizowane we współpracy z Fundacją Cmentarza Żydowskiego “Gęsia” z okazji 81. rocznicy powstania w warszawskim getcie.
Wydarzenie odbędzie się w środę 17 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Bibliotece “Pod Skrzydłami”, ul. Grójecka 109.
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

W 1940 roku, władze niemieckie przystąpiły do organizacji gett dla ludności żydowskiej. Największe z nich zostało utworzone 2 października 1940 roku w Warszawie. Miało ono powierzchnię ponad 300 ha i było otoczone ceglanym murem o długości 18 km. Do 16 listopada 1940 roku, gdy władze niemieckie zamknęły dostęp do getta, na jego terenie znalazło się ponad 350 000 Żydów. W ciągu kilku miesięcy do Warszawy kierowane były także liczne transporty ludności żydowskiej z dystryktu warszawskiego, ziem wcielonych do III Rzeszy oraz innych obszarów okupowanych. Od listopada 1940 roku getto było izolowane od pozostałej części Warszawy. Aby zapobiec pojawiającym się przypadkom ucieczek, władze okupacyjne wprowadziły w listopadzie 1941 roku przepisy karzące śmiercią zarówno Żydów którzy samowolnie opuścili teren getta jak i osoby udzielające im pomocy.
(źródło: https://muzeum1939.pl/)

Bolesław Szenicer – Polski Żyd z dziada, pradziada. Znany działacz społeczności żydowskiej w Polsce. W latach 1980-2002 był kustoszem oraz kronikarzem Cmentarza Żydowskiego w Warszawie (kontynuując tradycje dziadka i ojca którzy również pełnili tę funkcję). Dla ratowania zabytkowych macew (pomników) utworzył Fundację Cmentarza Żydowskiego „Gęsia”. Przyczyniła się ona do renowacji wielu nagrobków oraz zajmowała się restauracją zabytków żydowskich w Polsce. W zarządzie Fundacji, wraz z Bolesławem Szenicerem zasiadali wybitni społecznicy, między innymi: dr Symcha Binem Wajs, Hanna Krall, Krzysztof Teodor Toeplitz, mec. Jerzy Lewiński i wielu innych ludzi mających na sercu dobro i los zabytków żydowskich jak: Janusz Sujecki, Włodzimierz Fruczek, Arkadiusz Brodowski. W 2001 r. Fundacja doprowadziła do odlania w brązie symbolicznej mogiły dr Janusza Korczaka, dzięki pomocy Lili Polmann znanej działaczki polonijnej oraz Pani Sandry Joseph – fundatora pomnika.
Od 2002 r. Bolesław Szenicer jest założycielem i prezesem Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP, która kontynuowała tradycję opieki nad miejscami kultury żydowskiej, zmierzając do powstrzymania procesu niszczenia majątków żydowskich w Polsce jak: ocalenie od zniszczenia Domu Modlitwy przy ul. Targowej 52 w Warszawie, za co został uhonorowany Medalem przez Towarzystwo Przyjaciół Pragi. Zajmował się także działalnością publicystyczną wydając pisma takie jak: „Głos Gminy Starozakonnych” oraz „Co z tą Polską?”. Zasłynął z przyzwoitości, szlachetności, uczciwości oraz odwagi w zwalczaniu szwindli i szachrajstw żydowskich opisanych wraz z Łukaszem Kołodziejczykiem, w wydanej przez nich książce pt. „Anatomia Zniszczenia”.
Obecnie Fundacja „Gęsia” w swojej siedzibie przy ul. E. Gibalskiego 21, prowadzi stałą wystawę dotyczącą pamięci i historii zagłady Żydów w warszawskim Getcie, Masowej Mogiły oraz Cmentarza Żydowskiego. Wystawa czynna jest w piątki od godz. 10:00 do 15:00.


Biblioteka “Pod Skrzydłami” posiada windę, do której wejście znajduje się z tyłu budynku. W placówce nie ma toalety dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach. 

Biblioteka “Pod Skrzydłami” (W75)

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel.: 22 822 53 18
e-mail: podskrzydlami@bpochota.waw.pl