12
kwietnia
2023

Godzina rozpoczęcia :
18:00

Godzina zakończenia:
20:00

Dla kogo ?

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na spotkanie z Krzysztofem Gutowskim, autorem książki “Formuły magiczne Atharwawedy. Procesy poznawcze a myślenie magiczne”.

Spotkanie odbędzie się dnia 12 kwietnia o godz. 18.00 w Sali Konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie.

Teksty wedyjskie uznawane są za teksty “założycielskie” hinduizmu. Religijność w nich opisana różni się jednak znacząco od tego, co kojarzymy z dzisiejszym hinduizmem. Samo pochodzenie Wed oraz tożsamość ich twórców, którzy sami siebie nazywali “Ariami” budzi w Indiach (i poza nimi) wiele kontrowersji. Celem spotkania jest prezentacja kluczowych wierzeń okresu wedyjskiego oraz praktyk religijnych Ariów – systemu ofiarnego, który jest jedną z najbardziej rozbudowanych i najstarszych tradycji rytualnych świata. Jest to okazja do poznania wedyjskich bogów, wizji świata, a także zasad rządzących rytuałami ofiarnymi i magicznymi opisanymi w starożytnych indyjskich tekstach.

Wydarzenie będzie transmitowane online: dostępne na kanale YouTube i Facebooku Biblioteki.

Serdecznie zapraszamy!

Patron spotkania: Fundacja na rzecz Badań nad Starożytnymi i Współczesnymi Kulturami Orientu przy Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk UMBRA ORIENTIS, https://umbraorientis.pl/

Biblioteka Główna Koszykowahttps://www.koszykowa.pl/