17
marca
2020

Godzina rozpoczęcia :
18:00

Godzina zakończenia:
19:00

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI

ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02 – 421 Warszawa
tel.: 22 863 89 61-62 wew. 101
e-mail: cz6@bpwlochy.waw.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Gardziną, której gawęda poświęcona będzie płk. Jakubowi Kosińskiemu.

Zapraszamy do Czytelni i Wypożyczalni Naukowej nr VI

17 marca 2020, godzina 18:00.

 

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI

ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02 – 421 Warszawa
tel.: 22 863 89 61-62 wew. 101
e-mail: cz6@bpwlochy.waw.pl