05
sierpnia
2023

Godzina rozpoczęcia :
11:00

Godzina zakończenia:
13:00

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zapraszamy na prezentację twórczości prof. Jerzego Nowosielskiego w kościele i kaplicy!

Prelekcja dr Magdaleny Pielas-Witkowskiej – historyk sztuki, pracownica Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Działu Ewidencji i Rejestru Zabytków. Jest współautorką kart ewidencyjnych kościoła i jego wyposażenia oraz wystroju kaplicy parafii w Wesołej podczas procedury wpisu dzieł Jerzego Nowosielskiego do rejestru zabytków.

Termin: 5 sierpnia (sobota) 2023 g. 11.00

Miejsce: Parafia Opatrzności Bożej, ul. Piotra Skargi 2, 05-075 Warszawa Wesoła

Dla uczestników spotkań mamy publikację Zofii Łukomskiej-Chojeckiej ,,Jerzy Nowosielski w Wesołej: przewodnik po kościele i kaplicy parafii pw. Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej”.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu “Rok Jerzego Nowosielskiego w Wesołej”.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy,
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej, Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Współorganizator: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa MazowieckiegoKalendarz prelekcji o sztuce Jerzego Nowosielskiegoon