17
marca
2020

Godzina rozpoczęcia :
18:00

Godzina zakończenia:
19:00

Biblioteka “Przy Zawiszy” (W76)

Al. Jerozolimskie 121/123
02-017 Warszawa
tel.: 22 629 79 58
e-mail: przyzawiszy@bpochota.waw.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Czym była wizja senna, nawiedzająca nas w nocy, dla człowieka starożytnej Grecji? Czy znakiem od bogów, a może wręcz przeciwnie – wynikiem naszej codziennej działalności? Czy sen był postrzegany jako zjawisko pozytywne, czy też odwrotnie – znakiem śmierci? Podczas wykładu mgr Radosław Domazet ukaże typowe skojarzenia, dotyczące snu i marzeń sennych w świecie antycznym.

Będzie to szansa na rozważenie mentalności i obyczajowości naszych odległych przodków, dzięki której będziemy mieli szansę porównać nasze wyobrażenia. Świat oniryczny był przedmiotem refleksji przez długi czas, zarówno dla artystów, jak i myślicieli. Symbole z antyku związane ze snem przetrwały do dzisiaj, a dogłębne ich zrozumienie umożliwi nam wnikliwsze spojrzenie na naszą kulturę.

Informacje o prelegencie
Radosław Domazet obronił w 2019 r. pracę magisterską, pt.: “Siedziba boga Snu w literaturze czasów Cesarstwa”, pod kierunkiem profesora Pawła Janiszewskiego. W tym samym roku zaczął studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu fizjonomiki i propagandy cesarskiej. Radosław Domazet jest członkiem Koła Starożytniczego UW i radnym Samorządu Doktoranckiego UW.

Biblioteka “Przy Zawiszy” (W76)

Al. Jerozolimskie 121/123
02-017 Warszawa
tel.: 22 629 79 58
e-mail: przyzawiszy@bpochota.waw.pl