29
stycznia
2020

Godzina rozpoczęcia :
18:00

Godzina zakończenia:
20:00

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16

ul. J. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa
tel.: 22 833-21-83
e-mail: wyp16@bpzoliborz.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Wypożyczalnia nr 16 w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Żoliborz zaprasza na spotkanie autorskie ze znanym ornitologiem prof. Janem Krystynem Pinowskim.

Jan Krystyn Pinowski (ur. 1930) – zoolog, biolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1949–1952 studiował biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a magisterium z zoologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1954 do 2000 roku pracował w Instytucie Ekologii PAN. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na ekologii ptaków, w szczególności roli ptaków w krajobrazie rolniczym oraz na epidemiologicznej roli ptaków dziko żyjących. Prowadzi badania nad ekologicznymi konsekwencjami dla środowiska i człowieka transformacji terenów rolnych w tereny zabudowy podmiejskiej. Jego dorobek naukowy obejmuje 347 publikacji, w tym 178 naukowych i dziesięć książek. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16

ul. J. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa
tel.: 22 833-21-83
e-mail: wyp16@bpzoliborz.pl