29
lutego
2020

Godzina rozpoczęcia :
16:30

Godzina zakończenia:
18:30

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16

ul. J. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa
tel.: 22 833-21-83
e-mail: wyp16@bpzoliborz.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza na spotkanie z Tomaszem Pawłowskim, poświęcone Stanisławowi Brukalskiemu – architektowi, współtwórcy i pierwszemu prezesowi SARP, profesorowi Politechniki Warszawskiej. Stanisław Brukalski wraz z żoną Barbarą Brukalską zaprojektował wiele budynków na Żoliborzu, w tym domy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Był jednym z twórców koncepcji budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego. A po II wojnie światowej także współprojektantem odbudowy warszawskiego Nowego Miasta. W 2011 r. Stowarzyszenie Żoliborzan ufundowało Nagrodę im. Barbary i Stanisława Brukalskich dla najlepszej inwestycji budowlanej Żoliborza.

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz fotografii.

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16

ul. J. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa
tel.: 22 833-21-83
e-mail: wyp16@bpzoliborz.pl