24
listopada
2022

Godzina rozpoczęcia :
18:00

Godzina zakończenia:
19:30

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – “Fantasmagoria”

ul. Młynarska 35a
01-175 Warszawa
tel.: 22 632 09 86
e-mail: w14@bpwola.waw.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Warsztaty, które poprowadzi dr. Edyta Ołdak dotyczyć będą istoty kreatywności, która w przeświadczeniu autorki jest powiązana z wynalazczością, samozaradnością, projektowaniem rozwiązań nietypowych, innowacyjnych, wynikających z potrzeb, które często są nieuświadomione i jednym z głównych etapów takiego procesu projektowego jest ich wydobywanie.

Wydarzenie w ramach projektu polsko-ukraińskiego „Odnajdźmy się w różnorodności” finansowanego ze środków m.st. Warszawy z Funduszu Edukacji Kulturalnej.

Wstęp wolny. Obowiązują zapisy na: zapisy@bpwola.waw.pl

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 14 – “Fantasmagoria”

ul. Młynarska 35a
01-175 Warszawa
tel.: 22 632 09 86
e-mail: w14@bpwola.waw.pl