11
kwietnia
2023

Godzina rozpoczęcia :
17:00

Godzina zakończenia:
18:00

Biblioteka “Pod Skrzydłami” (W75)

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel.: 22 822 53 18
e-mail: podskrzydlami@bpochota.waw.pl

Dla kogo ?

  • dorośli
  • seniorzy

Zapraszamy na spotkanie 11 kwietnia (wtorek), o godzinie 17:00 w Bibliotece “Pod Skrzydłami” (Grójecka 109), na którym przypomimy postać wybitnego prażanina, poety, krytyka literackiego, tłumacza, członka grupy “Kwadryga”, laureata Złotego Wawrzynu Akademii Literackiej – Władysława Sebyły.

W spotkaniu wezmą udział:
– Władysław Szeląg – Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków – opowie o 35 latach przywracania pamięci o poecie i jego wierszach;
Prof. Anna Nasiłowska – Prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (pisarka, poetka, krytyczka literacka, historyczka literatury współczesnej, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajna Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk) – przybliży dorobek literacki poety oraz obraz środowiska, z którego się wywodził i w którym tworzył;
Piotr Żbikowski – przeczyta wybrane wiersze Sebyły z tomu zbioru “Ukryta Prawda” – wydane w 2020 roku przez Mazowiecki Instytut Kultury i Towarzystwo Historyczne Szembeków.
Odbędzie się projekcja dwóch filmów dokumentalnych: “Saga Sebyłów” i “Epitafia Katyńskie – Władysław Sebyła”.

Władysław Sebyła urodził się w Kłobucku, ale ostatnie lata życia spędził na warszawskiej Pradze – w rodzinnym mieszkaniu żony Sabiny z Krawczyńskich przy ul. Brzeskiej 5. Powołany do wojska w przededniu wybuchu wojny w 1939 r., nie powrócił już do domu. Zginął zamordowany przez NKWD w Starobielsku w 1940 r. Jego twórczość po wojnie została skazana na zapomnienie. Mieszkanie Sebyłów przy Brzeskiej było w latach 30. XX wieku ogniskiem życia literackiego, odwiedzanym przez znane postacie polskiej kultury. Bywali tu między innymi: Konstanty Ildefons Gałczyński, Stanisław Ryszard Dobrowolski, Stefan Flukowski, Jan Golus, Leopold Lewin. Tu powstawały wiersze do tomików “Obrazy myśli”, czy “Koncert egotyczny”. Tu wraz z przyjaciółmi i rodziną Sebyła muzykował. Wszechstronnie uzdolniony, zajmował się także krytyką literacką, tłumaczył i malował.

Biblioteka “Pod Skrzydłami” (W75)

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa
tel.: 22 822 53 18
e-mail: podskrzydlami@bpochota.waw.pl