08
kwietnia
2019

Godzina rozpoczęcia :
09:00

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa
tel.: 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl

Dla kogo ?

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zapraszamy do Biblioteki Głównej przy ul. Kolegiackiej 3 na wystawę prac Joanny Błońskiej “Tajemnica piękna”.

Prace artystki  zostały zainspirowane Listem Apostolskim Ojca Świętego Jana Pawła II do Artystów, szczególnie fragmentem “…niech wasza sztuka przyczynia się do upowszechniania prawdziwego piękna, które będzie niejako echem obecności Ducha Bożego i dzięki temu przekształci materię, otwierając umysły na rzeczywistość wieczną”.

Wystawa połączona jest z prezentacją utworów poetyckich artystki. Wspomniane prace są próbą odpowiedzi na pytanie, gdzie tkwi granica piękna. Podkreślają również korelację wartości prawda-dobro-piękno i występującą między nimi harmonię.

Wystawę można obejrzeć do 6 maja.

Joanna Błońska jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Wielokrotnie nagradzana, prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych.

 

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa
tel.: 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl