Wystawa “Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych”

Król pianistów w świecie polityki – Obchody poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego

Światowej sławy pianista i kompozytor, mąż stanu i polityk, jeden z ojców polskiej niepodległości – te i inne oblicza Ignacego Jana Paderewskiego będzie można poznać już od 20 listopada 2019 r. w Warszawie na wyjątkowej wystawie, poświęconej życiu i działalności tej wybitnej postaci. Przygotowana przez Archiwa Państwowe ekspozycja, zaprezentuje unikalne i dotychczas nieznane fotografie, nagrania i dokumenty zachowane w 20 polskich i zagranicznych instytucjach.

Odwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się z unikalnymi materiałami źródłowymi, pochodzącymi z rozproszonej w wielu krajach świata spuścizny dokumentacyjnej Paderewskiego. Ekspozycja obejmie siedem działów tematycznych, przedstawiających materiały biograficzne artysty, dokumenty dotyczące jego działalności społeczno-politycznej, kariery artystycznej i życia prywatnego.

Osobny dział poświęcony zostanie, pozostającej w cieniu wielkiego męża Helenie Paderewskiej i jej licznym inicjatywom charytatywnym oraz niepodległościowym. Prezentację materiałów źródłowych z archiwów państwowych i instytucji pamięci w Polsce oraz ośrodków polonijnych w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Francji uzupełniają stanowiska multimedialne, na których można będzie obejrzeć film dokumentalny z udziałem artysty oraz nagrania jego utworów i przemówień politycznych.

Prezentowane na wystawie obiekty zostały starannie wyselekcjonowane spośród setek tysięcy dokumentów pisanych, fotografii, nagrań i filmów oraz muzealiów i zbiorów bibliotecznych, zebranych przez samego Paderewskiego lub jego dotyczących. Przygotowanie ekspozycji archiwalnej było możliwe dzięki kwerendom badawczym, przeprowadzonym przez pracowników polskich archiwów państwowych w zbiorach instytucji polonijnych oraz nieocenionemu wsparciu udzielonemu przez wiele instytucji pamięci w Polsce i poza jej granicami.

Wystawa “Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych” czynna będzie w dniach 20 listopada 2019 r. – 22 stycznia 2020 r. w holu głównym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28.

Wystawie towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa w dniach 19-20 listopada br. z udziałem wybitnych badaczy okresu II Rzeczypospolitej i specjalistów, zajmujących się postacią Paderewskiego. 30 referentów z ośrodków badawczych i instytucji pamięci w Polsce, w Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie pochyli się nad karierą polityczną, dorobkiem artystycznym, pamięcią o Ignacym Paderewskim oraz zbiorami źródłowymi do jego życia i działalności.

Wydarzenie wpisuje się w cykl imprez przygotowywanych dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości i przypadającego w obecnym roku 100-lecia sieci polskich archiwów państwowych. Jego celem jest wzbogacenie wiedzy o wybitnej w dziejach Polski i świata postaci na podstawie niezwykle cennych archiwaliów, rozproszonych w zasobach polskich i zagranicznych. Do współpracy przy obchodach zaproszono 10 instytucji z Polski: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie, Archiwum Polskiego Radia, Muzeum Narodowe w Warszawie, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, Fundację Ave Arte w Warszawie oraz 10 ośrodków polonijnych: Polish Music Center w Los Angeles, Muzeum Polskie w Ameryce (z siedzibą w Chicago), Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (z siedzibą w Nowym Jorku), Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (z siedzibą w Nowym Jorku), Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Bibliotekę Polską w Paryżu, Polską Misję Katolicką w Szwajcarii, Archiwum Fundacji Helveto-Polonicum we Fryburgu, Muzeum Polskie w Rapperswilu i Muzeum Paderewskiego (w Morges).

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Informacje organizacyjne dla przedstawicieli prasy, chcących wziąć udział w wernisażu wystawy i otwarciu konferencji:

Wernisaż Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych

Wernisaż wystawy odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w holu głównym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy ul. Koszykowa 26/28.

Podczas wernisażu komentarz do wystawy przedstawi dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). Zaprezentowany zostanie również film dokumentalny “Paderewski. Człowiek czynu, sukcesu i sławy”.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego – otwarcie
Otwarcie konferencji odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Malinowej Hotelu Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44.