Dotyczy:

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia 52)

ul. Kolegiacka 3
02-960 Warszawa
tel.: 22 423 57 55
e-mail: wilanow@bibliotekawilanowska.pl

Wystawa “Mors sola victris, gloria victis” w Wilanowie

“Nie martwcie się, że nie będziecie mogli na grobie moim odmówić pacierza (…). Grób mój to cała biedna ojczysta nasza ziemia niechaj będzie dla was i gdziekolwiek za duszę moją westchniecie, zawsze taż sama pomoc dla duszy o pokój popiołom moim będzie. (…).”

Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Biblioteka Główna przy ul. Kolegiackiej 3 zachęca do zapoznania się z wystawą “Mors sola victris, gloria victis”. Ekspozycja przypomina dzieje Powstania Styczniowego i wydarzenia z lat 1863-1864. Przybliża sylwetki osób zaangażowanych w działalność patriotyczną i walczących o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Plansze prezentują listy, odezwy, akty związane ze zdarzeniami tamtego okresu. Odwiedzający będą mogli również zapoznać się z XIX-wiecznymi dokumentami oraz zdjęciami ważnych osobistości i biżuterii patriotycznej.

Wystawę udostępnioną dzięki uprzejmości Archiwum Głównego Akt Dawnych można obejrzeć do końca lutego.