Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 97 Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

ul. Czerniakowska 178a
00-440 Warszawa
tel.: 22 629 60 95
e-mail: wyp97@biblioteka.waw.pl

XI edycja Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w Zespół dla Solca i Powiśla 13 maja-30 czerwca

Serdecznie zapraszamy do udziału w XI edycji Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w Zespół dla Solca i Powiśla.
Rozpoczynamy tegoroczne festiwalowe wydarzenia już w poniedziałek, 13 maja 2024. Finiszujemy 30 czerwca 2024. 

Od 11 lat program Festiwalu tworzą wolontariacko mieszkańcy oraz instytucje mające swoje siedziby na Solcu i Powiślu. Tradycją Festiwalu
są nieodpłatne wydarzenia dla uczestników. Także organizatorzy i partnerzy nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Festiwalu Sąsiedzkiego Wespół w Zespół dla Solca i Powiśla.

Jak co roku, tak i w tegorocznej, XI edycji Festiwalu Sąsiedzkiego chcemy się dzielić zaciekawieniem światem, dobrymi emocjami w relacjach między ludźmi i instytucjami, inspiracjami, które prowadzą do pozytywnych zmian, tym wszystkim, co nas łączy i tworzy wzajemne dobrosąsiedzkie więzi. 

Zapraszamy do dołączenia do tej sąsiedzkiej festiwalowej idei i do uczestniczenia w majowych wydarzeniach przygotowanych przez mieszkańców, instytucje kultury i placówki oświatowe.