Dotyczy:

Wypożyczalnia dla Dorosłych, Młodzieży i Dzieci Nr 140

ul. W. A. Mozarta 1 (V piętro)
02-736 Warszawa
tel.: 22 847 77 31
e-mail: nr140@bpmokotow.waw.pl

Zabawy ze sztuką na Mokotowie

Zapraszamy dzieci 5-12 lat na zajęcia edukacji plastycznej, literackiej, ruchowej i muzycznej z elementami arteterapii przez sztukę.

Dzieci uczestniczące w zajęciach nabywają umiejętności:
– kształtowania pozytywnych postaw;
– kształtowania umiejętności rozumienia siebie i innych oraz lepszego funkcjonowania w codzienności;
– przygotowanie do odbioru różnych form sztuki i uczestnictwa w kulturze;
– rozwijania zainteresowań;
– rozpowszechniania sposobów spędzania wolnego czasu;
– kształtowania twórczej postawy;
– budowania poczucia własnej i silnej osobowości;

Udział w zajęciach pozwala na doświadczenie sukcesu, rozwijanie swojej twórczości. Ułatwia ustosunkowanie się do pracy własnej i cudzej, wyrażanie opinii na jej temat. Umożliwia kształtowanie zdolności do działania samodzielnego oraz w grupie i zwiększa poczucie własnej wartości.

Zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 17:30,  Wypożyczalnia 140, ul. Mozarta 1.

Wstęp wolny!

Zabawy ze sztuką w Wyp. 140