Dotyczy:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr LIV

ul. Ludowa 4
00-780 Warszawa
tel.: 22 851 64 24
e-mail: bdliv@bpmokotow.waw.pl

Zajęcia Plastyczne

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LIV prowadzi zapisy na zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 7-11 lat! 
 
Zajęcia prowadzi Pani Ula Gawrońska i zaczynają się we wtorek, 21 września o godzinie 17.00. 
 
Lekcje odbywają się w trybie on-line przez platformę Zoom.
 
Aby zapisać młodego artystę należy:
Wysłać mail na adres: bdliv@bpmokotow.waw.pl,
Podać imię, nazwisko oraz wiek dziecka,
Podać imię, nazwisko oraz numer telefonu rodzica/opiekuna.
 
Drogą mailową otrzymają Państwo link do wydarzenia oraz listę potrzebnych materiałów.
Troje dzieci siedzi przy biurku na którym znajdują się materiały plastyczne. Dziecko z lewej strony trzyma kredkę, przed nim znajduje się niebieski arkusz papieru. Dziecko pośrodku chwyta za nożyczki. Przed nim znajduje się pomarańczowy arkusz papieru. Dziecko z prawej trzyma wykonaną z papieru rakietę. Przed nim znajduje się arkusz fioletowego papieru. Na prawo od niego znajduje się arkusz pomarańczowego papieru z wyciętym bliżej nieokreślonym wzorem. Pośrodku stołu leży wiele kredek w różnych kolorach. W prawym górnym rogu znajdują się logotypy Biblioteki Publicznej imienia Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy oraz Dzielnicy Mokotów. Poniżej informacje dotyczące zajęć plastycznych. Informacje te znajdują się w treści artykułu. Na samym dole plakatu znajduje się adres internetowy biblioteki: www.bpmokotow.waw.pl
Zajęcia plastyczne