Dotyczy:

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr XXXI

ul. Tyniecka 40a
02-621 Warszawa
tel.: 22 646 46 49
e-mail: mbddim@bpmokotow.waw.pl

Zima w Mieście 2021 na Mokotowie (DRUGI TYDZIEŃ)

Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI zaprasza grupy zorganizowane
na zajęcia on-line w ramach akcji “Zima w Mieście 2021”. Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Wszelkie pytania i zgłoszenie chęci udziału proszę kierować na adres mailowy: mbddim@bpmokotow.waw.pl

II TYDZIEŃ

11 stycznia (poniedziałek)

godz. 10.00 “Rozwój techniki. Proste urządzenia z ręcznym napędem”

Zajęcia mają charakter poznawczy. W pierwszej, części pokażemy krótką prezentację na temat rozwoju techniki. Zobaczymy drogę ewolucji od pierwszych, prostych urządzeń, które ułatwiały życie pradawnego człowieka, do współczesnych. Główna część zajęć ma charakter praktyczny i twórczy. Przy użyciu dostarczonych materiałów oraz  korzystając z pomocy prowadzącego, dzieci wykonają własny model urządzenia.  Wykorzystają wówczas wiadomości nabyte w czasie prezentacji. Do przygotowania modeli wykorzystywane są materiały odpadowe i surowce wtórne, co przyczynia się do kształtowania świadomości ekologicznej uczestników zajęć.

Przed przystąpieniem do spotkania on-line, dostarczamy do szkoły materiały niezbędne do ich realizacji.
Liczba miejsc: max. 12 os.
Zapisy: mbddim@bpmokotow.waw.pl
Wiek uczestników: 8+
Czas trwania: 1 h
Forma spotkania: on-line (na platformie Zoom)

12 stycznia (wtorek)

godz. 10.00 “Druk 3D. Projektowanie 3D”

“Druk 3D. Projektowanie 3D” to zajęcia, podczas których uczniowie poznają zastosowanie technologii cyfrowej i druku 3D w wielu dziedzinach. Począwszy od twórczości artystycznej, przez wyrób części zamiennych, aż po wydruki hobbystyczne. Dzieci zajmą się projektowaniem obiektów przestrzennych w programie Thinkercad i pod okiem instruktora rozpoczną przygodę z trójwymiarem. Poznają drogę tworzenia projektu: od pomysłu, po realizację.  Gotowe modele urzeczywistnią w postaci wydruku. Uczniowie zaprojektują breloczki w programie Thinkercad. Ich prace zostaną wydrukowane i dostarczone do szkoły.

Liczba miejsc: max. 12 os.
Zapisy: mbddim@bpmokotow.waw.pl
Wiek uczestników: 8+ (wymagana umiejętność korzystania z myszki komputerowej)
Czas trwania: 1,5 h
Forma spotkania: on-line (na platformie Zoom)
Wymagania techniczne: rzutnik, laptop, projektor i kamera internetowa, która umożliwi grupie kontakt z prowadzącym spotkanie. Uczniowie pracują w szkolnej sali komputerowej – jedno dziecko przy jednym komputerze. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome.

Zima w Mieście 2021