Akcja społeczna “Podaruj wiersz”

Weź udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta “Podaruj wiersz”. Polega ona na odręcznym przepisaniu wybranego przez siebie wiersza i podarowaniu go ważnej osobie. 

Inspiracja dla akcji

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji “Podaruj wiersz”.

Udział w akcji polega na wybraniu wiersza, przepisaniu go odręcznie na przygotowanej karcie papeterii i podarowaniu tego wiersza wybranej osobie.

Głównymi ambasadorami akcji są bibliotekarze, nauczyciele i animatorzy kultury, a także osoby związane z instytucjami opieki i pomocy społecznej. 

Jak wziąć udział w akcji?

Akcja trawa do 30 listopada 2019 roku. Możesz zorganizować własne warsztaty, spotkanie lub przyłączyć się do innego wydarzenia jak na przykład Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 września), Miesiąc Bibliotek Szkolnych (cały październik), Noc Bibliotek (5 października), Międzynarodowy Dzień Pisania Listów (9 października) lub Ogólnopolski Dzień Biblioterapii (14 listopada).

1. Zdecyduj komu podarujesz wiersz;
2. Wybierz ze swojej biblioteczki zbiór poezji;
3. Przepisz odręcznie wybrany wiersz – możesz też dodać dedykację, komentarz, datę, podpis;
4. Podaruj przepisany wiersz osobie, dla której został wybrany – pamiętaj jednak, że nie każdy może samodzielnie odczytać odręcznie napisany tekst, komuś takiemu wiersz warto głośno przeczytać (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci).

Aplikacja

W ramach akcji uruchomiono aplikację (do pobrania tylko z Google Play). Za jej pośrednictwem można odnaleźć biblioteki, w których dostępne są karty papeterii. Aplikacja zawiera też cyfrową wersję karty, którą można pobrać, przesłać lub wydrukować. Daje również dostęp do zestawienia instytucji opieki i pomocy społecznej, których podopieczni otrzymali już przepisane specjalnie dla nich wiersze.

Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie fundacjaherberta.com.