Dotyczy:

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

ul. Trawiasta 10
04-618 Warszawa
tel.: 22 277-49-44
e-mail: sekretariat@bibliotekawawer.pl

Biblioteka to nie tylko książki. Działania wawerskich wolontariuszy

Od 2017 roku w ramach “Ochotników Warszawskich” realizowany jest program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy. Jedną z bibliotek, która uczestniczy w programie jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Biblioteka współpracuje z grupą 70 wolontariuszy z wawerskich szkół podstawowych.

Koordynator wolontariatu, nawiązał współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi,  prowadząc dla nich warsztaty o wolontariacie. W ten sposób wypromował ofertę wolontariatu i jak się później okazało, był to strzał w 10-tkę!

Jak zorganizować działania tak dużej grupy?

Wolontariusze podzieleni są na mniejsze zespoły według swoich zainteresowań. Działają m.in. grupy zainteresowanych pierwszą pomocą, miłośnicy piłki nożnej, osoby grające na instrumentach, wolontariusze lubiący śpiewać, wolontariacka grupa teatralna…

Takie mniejsze grupy, pod okiem koordynatora wolontariatu, realizują działania wokół swoich zainteresowań, np. mogą organizować warsztaty z pierwszej pomocy, wystąpienia teatralne, śpiewanki dla seniorów, wesprzeć organizację spotkań na temat książek o piłce nożnej.

Dzięki temu wolontariusze mogą rozwijać swoje hobby, a do tego poznają ludzi, z którymi łączą ich wspólne tematy.

Tworząc grafik działań wolontariatu przy dużych wydarzeniach, koordynator z biblioteki współpracuje z nauczycielami ze szkół swoich wolontariuszy, którzy zbierają zapisy na poszczególne akcje.

W co angażują się biblioteczni wolontariusze na Wawrze?

Wolontariusze wspierają realizacje różnorodnych warsztatów, z zakresu:

  • pierwszej pomocy
  • zajęć komputerowych
  • wydarzeń czytelniczych – spotkań z autorami książek.

Angażują się także w wiele innych działań:

  • wspierają pracowników w codziennych obowiązkach np. obkładając książki
  • organizują spektakle teatralne
  • spotykają się z osobami z autyzmem, przybliżając im działalność biblioteki
  • prowadzą korepetycje w bibliotece.

Biblioteczny wolontariat wspiera działania organizowane na terenie Dzielnicy również przez inne instytucje np. współpracując z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.in. przy:

  • wsparciu w organizacji zajęć podczas Lata i Zimy w mieście,
  • wsparciu organizacji gier plenerowych (wolontariusze byli punktowymi).

Dzięki współpracy z OSIR-em, wolontariusze w podziękowaniu mogą skorzystać bezpłatnie z basenu.

Koordynator wolontariatu bibliotecznego jest otwarty na współpracę z różnymi instytucjami w Dzielnicy. Obecnie nawiązuje współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Mimo, iż minęły dwa lata odkąd pojawili się wolontariusze w bibliotece, na Wawrze udało się zrealizować z ich pomocą już bardzo wiele inicjatyw.

W 2019 roku, w programie rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy, biorą udział 42 placówki biblioteczne.

Tekst inspirowany rozmową z Koordynatorem wolontariatu Biblioteki Publicznej w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy – Marcinem Świderskim.