#program rozwoju wolontariatu w bibliotekach

Biblioteka to nie tylko książki. Działania wawerskich wolontariuszy

Od 2017 roku w ramach “Ochotników Warszawskich” realizowany jest program rozwoju wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy. Jedną z bibliotek, która uczestniczy w programie jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Czytaj dalej